Ahad, 4 Mei 2008

Perkahwinan

Mengikut Undang-Undang Keluarga Islam yang sedang berkuatkusa di semua negeri di Malaysia,permohonan kebenaran berkahwin hendaklah di pohon melalui Pejabta Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk(Pejabat Agama)di mana tempat wanita itu bermastautin.

Walaubagaimanapun,terdapat beberapa keadaan(pendaftar Nikah,Cerai dan Rujuk) perlu merujuk kepada Hakim Syarie(Mahkamah Syariah)untuk mengeluarkan kebenaran berkahwin.Antara lain:

i.Permohonan lelaki dibawah umur 18 tahun dan perempuan dibawah umur
16 tahun.(S.18 a)

ii.Permohonan seorang janda berhias.(S 18 b)

iii.Permohonan perkahwinan Wali Hakim:(S 18 c)

1.Tiada wali nasab yang sah.
2.Wali Ghaib
3.Saudara baru/mualaf
4.Anak tak sah taraf.
5.Wali enggan
6.Wali dalam ihram.
7.Wali tidak daat di hubungi kerana darurat.

iv.Permohonan poligami.(S 23).

Permohonan diatas hendaklah dikemukan kepada Mahkamah Rendah Syariah(kecuali permohoann poligami) ditempat mana wanita itu bermastatutin.dokumen-dokumen diperlukan:

a. Notis Permohonan (Boran MS 3)
b. Affidavit sokongan (Borang MS 26)
c. Eksibit-eksibit seperti
-salinan ic
-Sijil memeluk Islam.
-slip gaji/akuan mastatutin.

d. Surat sokongan dari Pendaftar Nikah(Peg Agama/Qadi).
e. Fi(fee)
f. Wakalah peguam syarie(jika guna peguam)

Segala contoh borang-borang dan prosedur boleh lawati Portal Esyariah.

Oleh yang demikian permohoan bagi kes-kes diatas hendaklah dibuat dengan teratur,lebih awal bagi mengelakan masalah-masalah yang bakal timbul.Permohonan di MS,adalah mnegikut tatacara MS seperti yang di taqninkan(kanunkan).

Tiada ulasan: