Selasa, 8 Februari 2011

Masjid An-Nabawi Madinatul Munawwarah

Salam

Keutamaan Madinah.


Sabda Rasulullah s.a.w:(mafhum) Ya Allah anugerahkanlah Madinah ini dua kali ganda berkat sepertimana yang Engkau anugerahkan keatas Makkah-(HR:al-Bukhari/Muslim).

`Sesungguhnya keimanan akan melandai menuju ke Madinah seperti ular merayap kembali kelubangnya`(HR:Al-Bukhari/Muslim).

`Madinah itu membersihkan kekotoran seperti api memyingkirkan kotoran dari perak.(HR:Muslim)

`Tidak sesiapapun diantara mereka yang keluar( dari kota ini )dengan rasa tidak suka kepadanya`(HR:Muslim)

`Pada jalan menuju Madinah ianya dijaga oleh beberapa malaikat,samada dajjal atau wabak tidak boleh memasukinya`(HR:Al-Bukhari/Muslim).

Tu antara hadis-hadis yang dapat dikutip.

Keutamaan Masjid Nabi.
`Sembahyang di Masjidku ini adalah lebih baik daripada seribu kali sembahyang dimana masjid pun melainkan Masjidil Haram(Makkah).Riwayat Jalur Ibnu Omar-Riwayat Al-Bazzar/al-Tobroni dari Abi  Darda` secara Marfu`-dengan sedikit berbeza matan)

`Apa yang terbentang diantara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman yang ada syurga dan mimbarku berada diatas kolam.(HR: al-Bukhari)

Tiga masjid utama:Masjidil Haram Makkah/Masjidil Nabawi/Al-Aqsa;jJangan kamu musafir (galakan)melainkan ditiga masjid ini....Akan datang pengalaman berada di Pusat Operasi Masjid Nabawi dan nafaq(terowong dibawah -pinggir Masjid)-gambar tidak dibenarkan(mamnu`)