Jumaat, 11 September 2009

Sorotan Seminggu-7 Sept-12 Sept 2009


Bermula Isnin-Selasa di Awana genting berbicara tentang isu paling hangat dengan beberapa tokoh undang-undang,akhirnya suatu ketetapan dapat dibuat dab tibdakan susulan akan dilaksanakaan.Kemudian sambung pula di JKSM/Hotel Uniten dengan penambahbaikan kepada sistem bayaran di E syariah V 2.InsyaAllah akan ada pembaharuan dalam sistem kutipan wang.Semalam dan hari ini pula di Sunway kolej,bercakap mengenai dualisme undang-undang,isu semasa dan penerangan mengenai mengapa dan kenapa dan bagaimana?isu apa yerr.hheheh.

Ucapan terima kasih kepada pihak terlibat-JKSM/AGC serta individu.Juga pada Sunway-khususnya CMP-Cik Shima dan anak buah yang bersungguh-sungguh menjayakan program.Pelajar-pelajar terutama non muslim begitu berminat dan mengambil berata tentang isu yang dibicarakan.InsyAlllah ada rezeki jumpa lagi akan datang.Tq pada Shima belanja berbuka puasa di Sunway Hotel tu dan juga penginapan dua malam di Sunway Tower-sungguh sunyi bila larut malam..takut nak gi sahur..hahahahaha.

Kesempatan ini jugak..sesi t.t(teh tarik) dengan salah seorang founder Al-Fikrah.net (THTL)serta pemangku COO(Ibnu Hussin) dan Panel Fiqh(Zayed) telah berlangsung malam tadi dalam suasana santai dan mesra,mahu dekat 3 jam jugak lepak kat Restoran Shazz(ganjil?hehehe).InsyaAllah jumpa lagi dilain masa,banyak cerita ceriti,corat coret dalam AFN serta isu semasa dibicarakan.

Esok..kelas LLM akhir sebelum cuti raya,kertas kerja masih banyak lum siap.test lepas raya,masa bila lah nak study huhuhuhu...malas memang dah tahap cipan dah ni,tapi bertahanlah dulu,lagipun dan nak akhir Sem 2-takkan nak balik kebelakang.Minggu depan mula bercuti dua minggu sebelum dan selepas raya,tapi nampak gaya kena naik opis gak...heheheheh,nak cari rotan penyebat lagi,nak urut tangan tukang sebat dan lain-lain tugas..nampak gaya lemang main order je la kali ni.Selamat Berpuasa dalam minggu terakhir yang penuh dengan barakah dan penentuan apakah kita dapat grad dari univ Ramadhan ni dengan ijazah taqwa yang cemerlang..dan kita extend seminggu selepas raya sebagai kursus lanjutan............Salam Ramadhan


Rabu, 9 September 2009

Sebat-VI-Bahagian Akhir Kertas Kerja

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor

(c) Seksyen 125 hingga seksyen 126 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor telah memperuntukkan seperti berikut:

“125. Hukuman sebat

(1) Peruntukan seksyen ini dan seksyen 126 hendaklah terpakai apabila tertuduh dihukum sebat.

(2) Alat sebatan, tidak termasuk pemegangnya, hendaklah daripada jenis yang sama dan dibuat sama ada daripada rotan atau ranting kecil pokok yang tiada ruas atau buku dan panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 sentimeter.

(3) Peruntukan yang berikut hendaklah diikuti apabila melaksanakan hukuman sebat, iaitu—

(a) sebelum hukuman itu dilaksanakan, pesalah hendaklah diperiksa oleh seorang Pegawai Perubatan Kerajaan untuk diperakui bahawa pesalah itu adalah dalam keadaan kesihatan yang baik untuk menjalani hukuman itu;

(b) jika pesalah itu sedang hamil, pelaksanaan itu hendaklah ditangguhkan sehingga tamat tempoh dua bulan selepas dia melahirkan anak atau keguguran, mengikut mana-mana yang berkenaan;

(c) hukuman hendaklah dilaksanakan di hadapan seorang Pegawai Perubatan Kerajaan di mana-mana tempat sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah atau di suatu tempat yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri bagi maksud itu;

(d) orang yang dilantik untuk melaksanakan hukuman itu hendaklah seorang yang adil dan matang;

(e) orang itu hendaklah menggunakan alat sebatan dengan kekuatan yang sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak melukakan kulit pesalah;

(f) selepas mengenakan satu sebatan, dia hendaklah mengangkat alat sebatan itu ke atas dan tidak menariknya;

(g) sebatan boleh dikenakan ke seluruh bahagian tubuh kecuali muka, kepala, perut, dada atau bahagian-bahagian sulit;

(h) pesalah hendaklah memakai pakaian mengikut Hukum Syarak;

(i) jika pesalah itu lelaki, sebatan hendaklah dikenakan dalam keadaan dia berdiri, dan jika pesalah itu perempuan, dalam keadaan dia duduk;

(j) jika semasa pelaksanaan hukum sebat itu Pegawai Perubatan Kerajaan memperakui bahawa pesalah itu tidak lagi dapat menerima sebatan, sebatan itu hendaklah ditangguhkan sehingga Pegawai Perubatan itu memperakui bahawa pesalah itu sihat tubuhnya untuk menjalani baki hukuman itu.

(4) Dalam hal pesalah itu dihukum sebat sahaja, maka dia hendaklah diperlakukan seolah-olah dia dihukum dengan hukuman pemenjaraan sehingga hukuman itu dilaksanakan.

(5) Jika Pegawai Perubatan Kerajaan memperakui bahawa pesalah itu, oleh sebab umur tua, keuzuran atau apa-apa sebab lain tidak dapat menjalani hukuman sebat pada keseluruhannya atau sebahagiannya, maka kes itu hendaklah dirujukkan kepada Mahkamah yang boleh memerintahkan hukuman itu dilaksanakan mengikut cara yang difikirkannya munasabah.

Huraian—Umur tua ertinya telah mencapai umur lima puluh tahun atau lebih.

126. Masa melaksanakan hukuman sebat

(1) Apabila tertuduh dihukum sebat sebagai tambahan kepada hukuman pemenjaraan, hukuman sebat itu tidaklah boleh dikenakan jika suatu rayuan dibuat dan sehingga hukuman itu disahkan oleh Mahkamah Rayuan yang berkenaan.

(2) Sebatan itu hendaklah dikenakan dengan seberapa segera yang praktik dan dalam hal suatu rayuan, dengan seberapa segera yang praktik selepas penerimaan perintah Mahkamah Rayuan yang berkenaan yang mengesahkan hukuman itu.”.

10. Berdasarkan KAJ, Peraturan Penjara dan Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor, didapati terdapat beberapa perbezaan dari segi prosedur yang berhubungan dengan perlaksanaan hukuman sebat antaranya melibatkan perkara-perkara seperti berikut:

(a) alat sebatan;
(b) tukang sebat;
(c) bahagian anggota yang boleh disebat;
(d) cara berpakaian orang yang disebat;
(e) peremitan hukuman sebat; dan
(f) orang yang diberi pengecualian terhadap hukuman sebat.

11. Perbezaan yang wujud ini telah menyebabkan timbulnya persepsi bahawa wujud percanggahan yang berkaitan dengan undang-undang Negeri dengan undang-undang Persekutuan sehingga sesetengah pihak berpandangan bahawa apabila wujud percanggahan antara undang-undang Negeri (enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan) dengan undang-undang Persekutuan (KAJ), maka undang-undang Persekutuan akan mengatasi undang-undang Negeri. Justeru, salah faham ini telah menyebabkan pihak tersebut merasakan bahawa dalam sesetengah keadaan, sesuatu hukuman sebat yang dijatuhkan oleh mahkamah Syariah tidak boleh dilaksanakan setakat yang bertentangan dengan KAJ atau Peraturan Penjara.

12. Tanggapan ini sebenarnya merupakan suatu bentuk salah faham tentang prinsip ketinggian undang-undang. Bagi menjelaskan isu ini rujukan dibuat dalam kes Kamariah bte Ali dan lain-lain v. Kerajaan Negeri Kelantan, Malaysia dan satu lagi [2002] 3 MLJ 657. Dalam kes tersebut Y.A. Abdul Hamid bin Mohamad (Hakim Mahkamah Rayuan pada masa tersebut) antara lain, menyebut bahawa–

“Kedua, Perlembagaan itu sendiri memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri (bagi negeri-negeri) untuk mengkanunkan Hukum Syarak dalam perkara-perkara yang disebut dalam Senarai II, Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan ('Senarai II')…”.

13. Seterusnya rujukan juga dibuat terhadap Perkara 74(2) Perlembagaan Persekutuan yang telah memperuntukkan kuasa untuk membuat undang-undang diberikan kepada Badan Perundangan sesuatu Negeri yang antaranya termasuklah undang-undang yang melibatkan tatacara jenayah Syariah.

14. Dalam konteks pelaksanaan hukuman sebat yang dijatuhkan oleh mana-mana mahkamah atau Pegawai yang Menjaga oleh pihak penjara, perlu difahami bahawa setiap prosedur yang terdapat dalam KAJ, Peraturan Penjara dan Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor telah digubal dengan tujuan untuk melaksanakan bidang kuasa eksklusif masing-masing sebagaimana yang telah diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada mahkamah sivil, mahkamah Syariah dan pihak penjara.

15. Ini disebabkan kerana mahkamah Syariah kecuali Wilayah Persekutuan (ditubuhkan di bawah bidang kuasa Persekutuan) adalah mahkamah yang ditubuhkan di bawah bidang kuasa Negeri dengan bidang kuasa jenayahnya yang terhad kepada kesalahan yang melibatkan “perintah agama” (precept). Penubuhan dan bidang kuasa mahkamah Syariah adalah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Senarai II , Jadual Sembilan yang memperuntukkan seperti berikut:

“ LIST II - STATE LIST

1. Except with respect to the Federal Territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya, Islamic law and personal and family law of persons professing the religion of Islam, including the Islamic law relating to …………… creation and punishment of offences by persons professing the religion of Islam against precepts of that religion, except in regard to matters included in the Federal List; the constitution, Organisation and procedure of Syariah courts, which shall have jurisdiction only over persons professing the religion of Islam and in respect only of any of the matters included in this paragraph, but shall not have jurisdiction in respect of offences except in so far as conferred by federal law, the control of propagating doctrines and beliefs among persons professing the religion of Islam; the determination of matters of Islamic law and doctrine and Malay custom.”.

16. Selain itu, bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk menjatuhkan hukuman yang melibatkan kesalahan jenayah syariah adalah seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 [Akta 355] seperti berikut:

“ 2. Criminal Jurisdiction of Syariah Courts.

The Syariah Courts duly constituted under any law in a State and invested with jurisdiction over persons professing the religion of Islam and in respect of any of the matters enumerated in List II of the State List of the Ninth Schedule to the Federal Constitution are hereby conferred jurisdiction in respect of offences against precepts of the religion of Islam by persons professing that religion which may be prescribed under any written law:

Provided that such jurisdiction shall not be exercised in respect of any offence punishable with imprisonment for a term exceeding three years of with any fine exceeding five thousand ringgit or with whipping exceeding six strokes or with any combination thereof.”.

17. Berdasarkan seksyen 2 Akta 355 yang tersebut di atas, mahkamah Syariah boleh menjatuhkan hukuman sebat terhadap pesalah yang melakukan kesalahan di bawah enakmen/akta kesalahan jenayah Syariah, dengan syarat ia tidak melebihi 6 kali sebatan. Bagi melaksanakan hukuman tersebut, sebagai contoh, di Selangor seksyen 125 hingga seksyen 126 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor telah digubal sebagai suatu prosedur yang mesti dipatuhi oleh pihak penjara.

18. Manakala penggubalan KAJ pula dibuat berdasarkan Butiran 4, Senarai I, Jadual 9 Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan seperti berikut:

“ Legislative Lists
List I - Federal Lists
1. External affairs, including—
“....Civil and criminal law and procedure and the administration of justice, including -…..”

19. Penggubalan KAJ yang berada di bawah bidang kuasa Persekutuan adalah untuk menjalankan pentadbiran acara jenayah bagi kesalahan jenayah yang dilakukan di bawah Kanun Keseksaan dan akta-akta lain, tetapi KAJ tidak terpakai dalam kes-kes kesalahan jenayah syariah di bawah enakmen/akta kesalahan jenayah Syariah dan juga tidak terpakai terhadap pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah Syariah.

20. Seterusnya berhubung dengan prosedur sebat yang diperuntukkan dalam peraturan 131 hingga 137 Peraturan Penjara, peraturan tersebut sebenarnya digubal bagi menjalankan kuasa pihak penjara yang melibatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banduan ketika berada dalam tahanan penjara sahaja. Ia tidak terpakai dalam prosedur sebatan bagi hukuman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.

21. Ini adalah kerana peraturan 131 hingga 137 terletak di Bahagian 12, iaitu bahagian yang memperuntukkan tentang “Kesalahan, Hukuman dan Pembelengguan”. Apa yang terkandung di dalam bahagian 12 Peraturan Penjara antaranya ialah bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh banduan di dalam penjara yang boleh dikategorikan sebagai kesalahan kecil, seperti bertengkar dengan mana-mana banduan lain dan kesalahan besar, seperti melarikan dan atau cuba melarikan diri. Kesalahan-kesalahan tersebut boleh dikenakan hukuman oleh Pegawai yang Menjaga dan salah satu hukuman ialah hukuman sebat.

22. Malahan jika diteliti, peruntukan Bab 12 Peraturan Penjara, sebagai contoh peraturan 131 telah menggunakan istilah “banduan/prisoner” dalam peruntukannya. Sedangkan enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan pula menggunakan istilah “pesalah/offender” atau “tertuduh/ accused” manakala KAJ menggunakan istilah “tertuduh/accused” dalam peruntukan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur sebat.

23. Oleh yang demikian peraturan 131 hingga 137 Peraturan Penjara berhubung prosedur sebatan terhadap banduan merujuk kepada hukuman sebat yang dijatuhkan oleh pihak penjara di atas. Atas sebab itu peraturan sebat yang terkandung dalam Bahagian 12 Peraturan Penjara tersebut hendaklah dibaca dalam konteks kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banduan dalam penjara sahaja dan tidak boleh dibaca dalam konteks pesalah yang dijatuhkan hukuman sebat oleh mahkamah Syariah.

24. Berdasarkan kepada keseluruhan penjelasan di atas, tidak timbul isu percanggahan prosedur sebat yang diperuntukkan dalam enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan dengan prosedur sebat yang diperuntukkan dalam Peraturan Penjara kerana kedua-dua prosedur perlu dipatuhi oleh penjara, bergantung pada jenis kesalahan. Malahan dalam sesetengah keadaan, seorang banduan yang telah dijatuhkan hukuman penjara dan sebat berdasarkan kepada akta/enakmen kesalahan jenayah Syariah, boleh dan mempunyai kebarangkalian untuk disebat menggunakan kedua-dua prosedur, iaitu sebagaimana dalam enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan dan Peraturan Penjara, dengan syarat banduan tersebut telah melakukan kesalahan besar di dalam penjara yang boleh dihukum sebat di bawah Peraturan Penjara. Oleh yang demikian, hukuman sebat yang dijatuhkan oleh mahkamah Syariah akan dilaksanakan dengan menggunakan prosedur di bawah enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan dan hukuman sebat yang dijatuhkan oleh Pegawai yang Menjaga akan dilaksanakan menggunakan prosedur di bawah Peraturan Penjara.

25. Seterusnya ditegaskan sekali lagi, tanggapan bahawa undang-undang Persekutuan akan mengatasi undang-undang Negeri apabila berlaku percanggahan antara undang-undang Negeri dengan undang-undang Persekutuan adalah tidak benar sama sekali kerana rujukan perlu terlebih dahulu dibuat kepada kuasa untuk menggubal sesuatu undang-undang menurut Perlembagaan Persekutuan tersebut terlebih dahulu sebelum ia diputuskan sebagai tidak sah atau mengatasi undang-undang yang bercanggah.

Masalah Pelaksanaan Hukuman Sebat Oleh Pihak Penjara Bagi Hukuman Yang Dijatuhkan Oleh Mahkamah Syariah

26. Bagi menjelaskan isu ini rujukan akan dibuat kepada butiran 3 dan butiran 3 (b) Senarai I – Senarai Persekutuan, Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan segala perkara yang berkaitan dengan keselamatan dalam negeri termasuk penjara, adalah terletak di bawah bidang kuasa Persekutuan.

27. Penjara yang dimaksudkan di sini adalah mana-mana rumah, bangunan, kepungan atau tempat yang diisytiharkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta, sebagai penjara, iaitu, seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 3 Akta Penjara 1995 [Akta 537].

28. Berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan tersebut dan Perkara 74 [1] Perlembagaan Persekutuan, bolehlah dirumuskan bahawa, Negeri tidak diberi kuasa oleh Perlembagaan untuk mewujudkan penjara dan/atau melaksanakan apa-apa kuasa yang diperuntukkan kepada penjara oleh mana-mana perundangan yang berkaitan. Oleh itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam subsekysen 2(1) Akta 537, takrif “mahkamah” adalah termasuk mahkamah Syariah. Malahan mahkamah Syariah juga adalah sebuah mahkamah yang ditubuhkan secara sah menurut Butiran 1 Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan dan segala hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah tersebut, yang selaras dengan peruntukan seksyen 2 Akta 355, hendaklah dilaksanakan oleh pihak penjara. Justeru, dapatlah disimpulkan bahawa pihak penjara sebenarnya mempunyai kuasa yang luas untuk melaksanakan segala hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah sivil dan juga mahkamah Syariah, termasuk hukuman sebat.

Masalah Isu Pelaksanaan Hukuman Yang Dijatuhkan Terhadap Pesalah Perempuan Dan Pesalah Lelaki Berumur Lebih Daripada 50 Tahun.

29. Berbanding dengan KAJ, tiada sebarang peruntukan spesifik di dalam enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan, yang memberi pengecualian kepada pesalah perempuan dan pesalah yang berumur lebih daripada 50 tahun, daripada dikenakan hukuman sebat.

30. Peruntukan umum mengenai pesalah yang boleh dikenakan hukuman sebat di bawah enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan terdapat dalam subseksyen 125(1) yang berbunyi seperti yang berikut:

“ Peruntukan seksyen ini dan seksyen 126 hendaklah terpakai apabila tertuduh dihukum sebat.”.

31. Di dalam subseksyen 125(1) tersebut, perkataan yang digunakan ialah “tertuduh” sahaja, tanpa merujuk atau memberi pengecualian kepada jantina ataupun umur seseorang pesalah. Memandangkan perkataan “tertuduh” ini digunakan secara umum sahaja, maka ia adalah terpakai kepada setiap pesalah yang dikenakan hukuman sebat oleh mahkamah Syariah.

32. Walaupun secara umumnya tiada pengecualian hukuman sebat ke atas mana-mana pesalah, namun dalam keadaan-keadaan tertentu, hukuman sebat yang telah dijatuhkan oleh mahkamah Syariah boleh digantikan dengan hukuman lain yang difikirkan munasabah oleh mahkamah.

33. Subseksyen 125(5) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor memperuntukkan:

“Jika Pegawai Perubatan Kerajaan memperakui bahawa pesalah itu, oleh sebab umur tua, keuzuran atau apa-apa sebab lain tidak dapat menjalani hukuman sebat pada keseluruhannya atau sebahagiannya, maka kes itu hendaklah dirujukkan kepada Mahkamah yang boleh memerintahkan hukuman dilaksanakan mengikut cara yang difikirkannya munasabah.”.

Huraian – Umur tua ertinya telah mencapai umur lima puluh tahun atau lebih.”

34. Walaupun pihak penjara mempunyai kuasa untuk melaksanakan hukuman sebat ke atas pesalah yang dijatuhkan hukuman sebat oleh mahkamah syariah, namun pihak penjara hendaklah memberi perhatian dan mematuhi segala prosedur berkaitan pelaksanaan hukuman sebat yang telah ditetapkan di bawah enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan, terutamanya subseksyen 125(2) dan (3) sebagaimana yang dinyatakan terdahulu.

35. Walaupun di dalam subperaturan 131(2) Peraturan Penjara ada menyebut bahawa penjara tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan hukuman sebat ke atas banduan perempuan dan banduan lelaki yang berumur lebih daripada 50 tahun, namun sebagaimana yang telah dibincangkan terdahulu, peruntukan ini tidak terpakai kepada hukuman sebat yang dijatuhkan oleh mahkamah Syariah. Oleh yang demikian tidak timbul soal pengecualian dalam hukuman sebat yang dijatuhkan atas pesalah perempuan dan pesalah lelaki yang berumur lebih daripada 50 tahun kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen 125(5) enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan.

Pelaksanaan Hukuman Sebat Tanpa Hukuman Pemenjaraan

36. Berdasarkan kepada subseksyen 125(4) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor telah diperuntukkan—

“ Dalam hal pesalah itu dihukum sebat sahaja, maka dia hendaklah diperlakukan seolah-olah dia dihukum dengan hukuman pemenjaraan sehingga hukuman itu dilaksanakan.”.

37. Berdasarkan peruntukan di atas, seseorang hakim diberi kuasa dan boleh menjatuhkan hukuman sebat tanpa hukuman pemenjaraan. Walau bagaimanapun, bagi tujuan pelaksanaan hukuman sebat tersebut, tertuduh yang telah dijatuhi hukuman sebat tersebut hendaklah ditahan di penjara bagi membolehkan hukuman sebat tersebut dapat dilaksanakan.

38. Hukuman seperti ini telah pun dijatuhkan oleh mahkamah Syariah iaitu di Pahang dalam Kes Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan yang melibatkan kes Pendakwa Syarie lawan Mohd Nizam bin Ibrahim , kes Pendakwa Syarie lawan Mohd Nasha bin Ibrahim , kes Pendakwa Syarie lawan Mohd Nasir bin Mohamad @ Sulaiman dan kes Pendakwa Syarie lawan Noor Azah binti Baharudin . Kesemua kes ini melibatkan kesalahan di bawah minum minuman yang memabukkan dan dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM5,000.00 atau penjara selama 3 tahun jika gagal membayar denda dan sebatan sebanyak 6 kali sebatan.

39. Walau bagaimanapun, kesemua kes-kes tersebut telah dirayu di Mahkamah Rayuan Syariah Pahang dan masih tidak selesai sehingga hari ini. Oleh yang demikian, hukuman sebat masih tidak dapat dilaksanakan sehingga kes di peringkat rayuan diputuskan.

40. Seterusnya, sekalipun hukuman sebat boleh dijatuhkan tanpa hukuman penjara, timbul persoalan tentang bagaimana sekiranya pesalah tersebut adalah seseorang yang layak ditangguhkan pelaksanaan hukuman sebat sebagaimana yang terkandung dalam perenggan (b) dan (j) subseksyen 125(3) enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan iaitu pesalah yang hamil dan pesalah yang diperakui oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak dapat menerima sebatan.

41. Bagi menjawab persoalan ini, adalah dicadangkan agar tertuduh tersebut dikenakan bon jaminan dan dikehendaki hadir ke penjara selepas pesalah tersebut layak untuk dilaksanakan hukuman sebat.

42. Walau bagaimanapun, bagi memastikan kes-kes sebegini dikendalikan dengan lebih teratur, adalah wajar jika suatu perincian dibuat melalui kaedah yang seragam oleh Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan.

Masalah Hukuman Sebat Terhadap Pesalah Muda Yang Berumur Sepuluh Tahun Hingga Enam Belas Tahun.

43. Di Selangor, berdasarkan seksyen 43 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 [Enakmen No. 9/1995] perbuatan seseorang kanak-kanak yang belum baligh tidaklah menjadi kesalahan. Walau bagaimanapun tiada tafsiran berhubung perkataan “baligh” di bawah enakmen tersebut. Manakala dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor ada memperuntukkan tentang tafsiran “Pesalah muda” di bawah seksyen 2 Enakmen tersebut yang bermaksud “seseorang pesalah yang berumur lebih daripada sepuluh tahun dan kurang daripada enam belas tahun”. Oleh itu disimpulkan bahawa seorang kanak-kanak yang telah baligh dianggap sebagai seorang pesalah muda yang berumur lebih daripada sepuluh tahun dan kurang daripada enam belas tahun.

44. Seterusnya berdasarkan kepada Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor, tidak terdapat sebarang pengecualian terhadap pesalah muda daripada dikenakan hukuman sebat. Pengecualian yang ada hanyalah melibatkan hukuman penjara yang tidak boleh dikenakan ke atas pesalah muda sebagaimana yang terkandung dalam seksyen 128 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor seperti berikut:

“128. Pesalah muda

(1) Apabila mana-mana pesalah muda disabitkan di hadapan mana-mana Mahkamah atas apa-apa kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman denda atau pemenjaraan, Mahkamah itu hendaklah, sebagai ganti apa-apa tempoh pemenjaraan kerana keingkaran membayar denda atau hukuman pemenjaraan—

(a) memerintahkan pesalah itu dilepaskan selepas teguran wajar diberikan jika difikirkan patut oleh Mahkamah; atau

(b) memerintahkan pesalah itu diserahkan kepada ibu atau bapa atau penjaganya atau saudara dewasanya yang terdekat atau kepada mana-mana orang lain, sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah, apabila ibu atau bapa, penjaga, waris atau orang lain itu menyempurnakan bon dengan penjamin, sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah, bahawa dia akan bertanggungjawab bagi kelakuan baik pesalah itu selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi dua belas bulan atau, tanpa menghendaki mana-mana orang mengikat apa-apa bon, membuat suatu perintah berkenaan dengan pesalah itu yang memerintahnya supaya berkelakuan baik selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi dua tahun dan mengandungi apa-apa arahan kepada pesalah itu mengikut jenis syarat-syarat yang disebut dalam perenggan 130(a), (b) dan (c) yang difikirkan oleh Mahkamah itu patut diberikan.

(2) Mahkamah yang di hadapannya seorang pesalah muda disabitkan boleh, sebagai tambahan atau sebagai ganti menghukum pesalah itu mengikut cara yang diperuntukkan dalam seksyen ini, mengenakan ke atas ibu atau bapa atau penjaganya denda yang tidak melebihi dua ratus ringgit dalam mana-mana kes yang Mahkamah itu, selepas siasatan ringkas, berpuas hati bahawa ibu atau bapa atau penjaga itu telah, dengan sebab mereka cuai dalam menjaganya dengan sepatutnya atau selainnya, menyumbang kepada salah laku pesalah itu:

Dengan syarat bahawa tiada ibu atau bapa atau penjaga boleh didenda tanpa dia diberi peluang untuk didengar dan, jika dia berhasrat demikian, mengemukakan keterangan untuk membela dirinya.”

45. Oleh yang demikian, berdasarkan peruntukan-peruntukan di atas, dapatlah difahami bahawa memandangkan enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan tidak memberi pengecualian terhadap seseorang pesalah muda maka mereka boleh dijatuhkan hukuman sebat tanpa hukuman penjara. Walau bagaimanapun terdapat sedikit kekeliruan berhubung perkara ini kerana subseksyen 125 (4) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor pula telah memperuntukkan bahawa, dalam hal pesalah yang dikenakan hukuman sebat sahaja, pesalah tersebut hendaklah diperlakukan seolah-olah dia dihukum dengan hukuman pemenjaraan, sedangkan dalam kes-kes yang melibatkan pesalah muda, mereka tidak boleh dipenjarakan. Justeru, bagi merungkaikan kekeliruan ini, dicadangkan agar pesalah muda ini dikenakan bon jaminan oleh penjaga mereka atau saudara yang terdekat atau mana-mana orang yang lain yang ditetapkan oleh mahkamah seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen 128 (b) enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan bagi memastikan kehadiran pesalah muda ke penjara untuk menjalani hukuman sebat yang telah dijatuhkan oleh mahkamah Syariah.

Terdapat Negeri Yang Masih Tidak Mempunyai Prosedur Hukuman Sebat

46. Berdasarkan pemerhatian terhadap penguatkuasaan prosedur sebat yang termaktub dalam enakmen Negeri-Negeri, didapati Negeri Perlis masih belum mempunyai sebarang prosedur yang berkaitan dengan hukuman sebat yang dijatuhkan oleh mahkamah Syariah. Walaupun Negeri Perlis telah mewartakan model undang-undang seragam iaitu Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Perlis) 2006 pada 25 Mei 2006, Enakmen tersebut masih belum dikuatkuasakan sehingga hari ini. Oleh yang demikian mahkamah Syariah masih menggunakan Enakmen Prosedur Jenayah Dalam Syarak (Negeri Perlis) 1991 [Enakmen No. 7 Tahun 1993] yang tidak mempunyai sebarang peruntukan yang berkaitan dengan prosedur sebat.

Terdapat Beberapa Kekaburan Terhadap Prosedur Sebat Yang Terkandung Dalam Enakmen/Akta Tatacara Jenayah Syariah Negeri

47. Walaupun model undang-undang seragam yang berhubung dengan tatacara jenayah Syariah telah dikuatkuasakan di hampir setiap Negeri, namun masih terdapat sedikit kekaburan terhadap prosedur tersebut antaranya—

(a) alat sebatan (apakah yang dimaksudkan dengan tiada “buku” dan “ruas” sedangkan semua rotan secara semula jadi mempunyai “buku” dan “ruas”;
(b) tempat (tempat pelaksanaan hukuman sebat sebaik-baiknya ditetapkan dalam peraturan bagi mengelakkan kekeliruan);
(c) masa (apa yang dimaksudkan dengan “dilaksanakan seberapa segera yang praktik);
(d) kategori orang yang melaksanakan hukuman sebat (apakah yang dimaksudkan dengan “orang yang adil”);
(e) pakaian yang perlu dipakai oleh pesalah (apakah yang dimaksudkan dengan “pakaian mengikut hukum Syarak”); dan
(f) pelaksanaan hukuman sebat terhadap pesalah muda (berumur 10-16 tahun);
Terdapat Prosedur Sebatan Yang Bercanggah Antara Satu Sama Lain Dalam Kaedah dan Enakmen Yang Masih Sama-Sama Berkuatkuasa

48. Sebelum penguatkuasaan model undang-undang seragam bagi prosedur jenayah di Negeri Kelantan iaitu Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Kelantan) 2002 [Enakmen No. 8 tahun 2002] yang mempunyai prosedur pelaksanaan hukuman sebat, pihak penjara telah menggunakan Kaedah-Kaedah Hukuman Sebat 1987 [Kn. P.U. 09/89] yang telah digubal di bawah Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1985 [Enakmen 2/85] bagi melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah Negeri Kelantan.

49. Walau bagaimanapun, setelah Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Kelantan) 2002 diluluskan, kaedah tersebut tidak dimansuhkan (repeal). Keadaan ini menyebabkan kedua-dua prosedur tersebut masih berkuat kuasa sehingga hari ini sehingga menyebabkan kekeliruan terhadap pelaksanaan hukuman tersebut. Ini disebabkan oleh perbezaan berhubung pelaksanaan hukuman sebat tersebut yang antaranya melibatkan saiz rotan. Justeru, adalah wajar sekiranya Kaedah-Kaedah Hukuman Sebat 1987 tersebut dimansuhkan bagi memastikan keseragaman terhadap pelaksanaan hukuman sebat tersebut dengan Negeri-Negeri lain dan Wilayah-Wilayah Persekutuan.

Kurangnya Hukuman Sebat Yang Dijatuhkan Oleh Mahkamah Syariah

50. Walaupun mahkamah Syariah telah diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman sebat terhadap pesalah yang telah melakukan kesalahan di bawah enakmen/ordinan/akta kesalahan jenayah Syariah, namun hakikatnya sangat sedikit bilangan hukuman sebat yang dijatuhkan terhadap pesalah tersebut. Malah berdasarkan kepada kajian secara umum di kebanyakan Negeri, tiada satu pun hukuman sebat yang dijatuhkan ke atas pesalah-pesalah tersebut sekalipun selepas enakmen tatacara jenayah Syariah di bawah model undang-undang seragam yang mempunyai prosedur hukuman sebat dikuatkuasakan. Setakat ini, Negeri Kelantan telah melaksanakan hukuman tersebut. Manakala di Pahang, Perak dan Johor terdapat hukuman sebat yang pernah telah dijatuhkan tetapi tidak dapat dilaksanakan atas sebab rayuan yang telah dikemukakan.

51. Keadaan ini menyebabkan realiti sebenar tentang masalah yang melibatkan pelaksanaan hukuman sebat oleh pihak penjara tidak dapat diketahui. Oleh itu, langkah penambahbaikan juga sukar untuk diambil memandangkan hukuman sebat ini masih tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Kewujudan “ International Convention on the Rights of the Child (CRC)” dan Beberapa Konvensyen Antarabangsa Yang Lain”

52. Terdapat suatu konvensyen (perjanjian antarabangsa) yang berkaitan dengan hak kanak-kanak iaitu Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi dan ditandatangani oleh Malaysia. Antara kandungan konvensyen tersebut ialah kanak-kanak tidak boleh diseksa atau dikenakan hukuman berat sebagaimana yang terkandung dalam perkara 37 dan 39 konvensyen tersebut seperti berikut:
“Article 37
States Parties shall ensure that:

(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;


Article 39
States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self- respect and dignity of the child.”.

53. Memandangkan Malaysia telah menjadi ahli kepada konvensyen tersebut, maka Malaysia terikat dengan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalamnya. Oleh itu, dikhuatiri akan timbul masalah apabila pasukan pemantau yang memerhatikan kepatuhan negara-negara ahli terhadap konvensyen yang telah ditandatangani mendapati bahawa Malaysia telah tidak mematuhi peruntukan konvensyen tersebut.

Kewujudan “Universal Declaration of Human Rights 1948” Dan Beberapa Konvensyen Antarabangsa Yang Lain

54. Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) merupakan suatu instrumen berkaitan hak asasi manusia yang menggariskan hak-hak asasi yang terpakai kepada semua orang tanpa sebarang perbezaan, seperti bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama fahaman politik atau fahaman-fahaman lain, asal usul bangsa, keturunan atau sosial, harta benda, kelahiran atau apa-apa taraf lain.

55. Dalam UDHR tersebut, terdapat suatu peruntukan yang menyatakan perkara berikut:“ Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

56. Dalam merealisasikan matlamat Article 5 UDHR tersebut, terdapat pihak-pihak yang mengkritik dan menganggap bahawa kebanyakan undang-undang di Malaysia terutamanya yang berkaitan dengan hukum Syarak telah tidak mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam UDHR tersebut. Walau bagaimanapun, memandangkan UDHR tersebut hanyalah merupakan sebuah deklarasi yang tidak mengikat di sisi undang-undang serta tidak mempunyai sebarang mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk menjamin serta memberi perlindungan yang sejajar dengan prinsip-prinsipnya, pelaksanaan hukuman sebat yang terdapat di Malaysia tidaklah tergugat.

57. Selain itu, terdapat juga konvensyen antarabangsa yang lain iaitu International Convention of Civil and Political Right 1969 dan United Nations Convention Againts Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment 1984 yang kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama dengan matlamat UDHR. Golongan yang memperjuangkan prinsip-prinsip hak asasi menurut acuan mereka ini, menganggap hukuman yang dijalankan di Malaysia adalah berupa “torture” atau “cruel inhuman or degrading punishment”. Walau bagaimanapun Malaysia bukanlah ahli kepada konvensyen-konvensyen tersebut.

CADANGAN

58. Bagi memastikan bahawa pelaksanaan hukuman sebat oleh pihak penjara terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah Syariah benar-benar berkesan, dicadangkan agar perkara-perkara berikut dilaksanakan―

(a) mahkamah Syariah menggunakan kuasa yang diberikan untuk menjatuhkan hukuman sebat terhadap pesalah yang telah disabitkan melakukan kesalahan di bawah enakmen/akta kesalahan jenayah Syariah yang berkaitan dengan sewajarnya bagi memastikan matlamat kepada pewujudan hukuman tersebut yang bertujuan dan bersifat ta’dib akan dapat dicapai dan direalisasikan;

(b) kaedah yang terperinci yang melibatkan hukuman sebat yang seragam perlu digubal dan dikuatkuasakan di Negeri-Negeri dan Wilayah-Wilayah Persekutuan bagi menjelaskan lagi prosedur pelaksanaan hukuman sebat terutama yang melibatkan perkara-perkara berikut:

(i) alat sebatan;
(ii) tempat;
(iii) masa;
(iv) kategori orang yang melaksanakan hukuman sebat;
(v) pakaian yang perlu dipakai oleh pesalah;
(vi) pelaksanaan bagi pesalah yang dihukum sebat tanpa hukuman penjara; dan
(vii) pelaksanaan hukuman sebat terhadap pesalah muda (berumur 10-16 tahun);

(c) bagi Negeri yang masih belum mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan prosedur hukuman sebat, Negeri tersebut perlu untuk mewujudkan undang-undang yang berkaitan dengan menerima pakai model seragam enakmen tatacara jenayah Syariah yang telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja; dan

(d) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Negeri-Negeri wajar mewujudkan forum perbincangan dan ruang kerjasama yang berterusan dengan pihak penjara terutama dari aspek latihan dan kursus yang berkaitan, bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan hukuman sebat.

PENUTUP

59. Walaupun masih terdapat beberapa masalah yang melibatkan pelaksanaan hukuman sebat, namun segala masalah tersebut bukanlah suatu halangan yang besar kepada pelaksanaan hukuman tersebut. Kuasa untuk menjatuhkan hukuman sebat telah diberi kepada mahkamah Syariah dan prosedur yang khusus bagi pelaksanaan hukuman tersebut juga telah digariskan dalam kebanyakan enakmen/akta tatacara jenayah Syariah Negeri. Terpulanglah kepada kebijaksanaan seseorang hakim untuk menggunakan kuasa dan budi bicara masing-masing dalam memilih sesuatu hukuman yang hendak dijatuhkan dengan sewajarnya. Bagi pihak penjara pula, dalam menjalinkan semangat dan rangkaian kerjasama yang termaktub dalam undang-undang, apa yang penting adalah, komitmen mereka untuk melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh mahkamah Syariah, dengan mematuhi setiap prosedur yang telah ditetapkan dalam enakmen/ordinan akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan. Semoga dengan semangat kerjasama dan kefahaman ini akan memartabatkan lagi sistem pentadbiran agama dan institusi kehakiman Syariah di negara ini agar sentiasa cemerlang, dipandang tinggi dan kelihatan unggul di mata masyarakat dan dunia.

Sebat-V

MASALAH PELAKSANAAN HUKUMAN SEBAT YANG DIJATUHKAN OLEH MAHKAMAH SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA

7. Walaupun enakmen/akta tatacara jenayah Syariah telah menyediakan prosedur yang khusus bagi melaksanakan hukuman sebat, namun masih terdapat rungutan dan masalah yang timbul berhubung dengan pelaksanaan hukuman tersebut. Antara masalah tersebut adalah seperti berikut:

Persepsi Bahawa Wujud Percanggahan Antara Undang-Undang Yang Digubal Oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) Dengan Undang-Undang Yang Digubal Oleh Parlimen dan Peraturan Penjara Mengenai Prosedur Hukuman Sebat

8. Terdapat beberapa perbezaan yang wujud dalam peruntukan yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan hukuman sebat yang dijatuhkan oleh mahkamah Syariah dalam enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan dengan prosedur pelaksanaan hukuman sebat yang dijatuhkan oleh mahkamah sivil yang terkandung dalam KAJ dan hukuman sebat yang dijatuhkan oleh Orang yang Menjaga di bawah Peraturan Penjara. Perbezaan ini telah menyebabkan timbulnya persepsi bahawa wujud percanggahan antara undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) dengan undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan Peraturan Penjara mengenai prosedur yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan hukuman sebat.

9. Bagi tujuan pembentangan dan memudahkan rujukan dibuat terhadap kertas kerja ini, diperturunkan ketiga-tiga prosedur yang terdapat dalam undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman sebat seperti berikut:

Kanun Acara Jenayah

(a) Seksyen 286 hingga seksyen 291 KAJ telah memperuntukkan—

“ 286. Tempat melaksanakan hukuman sebat.

Apabila tertuduh dihukum sebat sahaja maka hukuman itu hendaklah dijalankan di tempat dan masa seperti yang diarahkan oleh Majistret.

287. Masa melaksanakan hukuman itu.

(1) Apabila tertuduh dihukum sebat sebagai tambahan kepada hukuman penjara, tidaklah boleh dijalankan hukuman sebat itu sehingga tamat tempoh tujuh hari daripada hukuman itu atau, jika hukuman penjara sehingga empat belas hari, maka sehingga tamat tempoh empat belas hari daripada tarikh hukuman itu, atau jika rayuan dibuat dalam tempoh itu sehingga hukuman itu telah disahkan oleh Mahkamah Rayuan.

(2) Hukuman sebat hendaklah dijalankan seberapa segera selepas tamat tempoh tujuh hari atau empat belas hari, mana-mana yang berkenaan, atau dalam perkara rayuan sebaik-baik sahaja selepas menerima perintah Mahkamah Rayuan yang menetapkan hukuman itu.

288. Cara melaksanakan hukuman itu.

(1) Apabila tertuduh dikenakan hukuman sebat alat yang akan digunakan dan bilangan sebatan hendaklah dinyatakan dalam hukuman itu. Walau bagaimanapun sebatan itu tidak boleh melebihi dua puluh empat sebatan bagi orang dewasa atau sepuluh sebatan bagi pesalah muda sungguhpun bertentangan dengan mana-mana juga undang-undang am.

(2) Sebatan haruslah di bahagian anggota orang itu sebagaimana yang diarahkan oleh Menteri yang bertanggungjawab berkenaan dengan keamanan dan ketenteraman awam dari semasa ke semasa.

(3) Rotan yang digunakan untuk menyebat tidak boleh lebih daripada diameter setengah inci.

(4) Berhubung dengan seorang tertuduh yang telah dikenakan hukuman sebat untuk suatu kesalahan di bawah seksyen 403, 404, 406, 407, 408, 409 atau 420 Kanun Keseksaan, atau pesalah muda, hukuman sebatan itu hendaklah dikenakan secara disiplin sekolah, iaitu dengan menggunakan rotan halus.

(5) Apabila seseorang telah disabitkan kesalahan di dalam sesuatu pembicaraan bagi dua atau lebih kesalahan yang berlainan di mana dua atau lebih kesalahan itu boleh di sisi undang-undang dihukum sebat, jumlah sebatan yang dikenakan oleh Mahkamah bagi mana-mana kesalahan itu, sungguhpun berlainan dengan peruntukan undang-undang tidak boleh lebih daripada dua puluh empat sebatan bagi orang dewasa dan sepuluh kali bagi pesalah muda.

289. Keadaan-keadaan dan orang-orang yang tidak boleh dihukum sebat.

Hukuman sebat tidak boleh dikenakan secara beransur-ansur dan orang-orang seperti berikut tidak boleh dikenakan hukuman sebat:

(a) Perempuan;
(b) lelaki yang dijatuhkan hukuman mati;dan
(c) lelaki yang Mahkamah isytiharkan berumur lebih daripada lima puluh tahun.

290. Perakuan Pegawai Perubatan dikehendaki.

(1) Hukuman sebat tidak boleh dijalankan melainkan dengan kehadiran Pegawai Perubatan dan dia mesti memperakui bahawa pesalah itu adalah berkeadaan sihat untuk dikenakan hukuman sebat.

(2) Jika semasa dijalankan hukuman sebat, Pegawai Perubatan jika berpendapat pesalah itu tidak sihat untuk disebat lagi baki hukuman sebat hendaklah diberhentikan.

(3) Apabila dikenakan hukuman sebat di bawah seksyen 293 maka Pegawai Perubatan tidak dikehendaki hadir, tetapi hukuman sebat itu tidak boleh dijalankan melainkan jika Mahkamah berpendapat pesalah itu berkeadaan sihat untuk disebat.

291. Prosedur jika hukuman sebat tidak boleh dikenakan.

(1) Dalam sebarang kes di bawah seksyen 290 jika, suatu hukuman sebat tidak dapat dijalankan keseluruhannya atau sebahagian daripadanya, maka pesalah itu hendaklah ditahan sehingga Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu menyemak dan Mahkamah tersebut boleh dengan budi bicaranya sama ada meremit hukuman itu atau memenjara pesalah sebagai ganti hukuman sebat atau sebaliknya sebahagian daripada hukuman sebat yang tidak dijalankan bagi tempoh yang boleh berlanjutan sehingga dua belas bulan yang mana tempoh tersebut boleh dijadikan tambahan kepada hukuman-hukuman lain yang telah dihukum bagi kesalahan yang sama.

(2) Seksyen ini tidak memberi sebarang kuasa kepada mana-mana Mahkamah untuk mengenakan hukuman yang lebih daripada yang boleh dikenakan ke atas tertuduh mengikut undang-undang atau lebih daripada kuasa Mahkamah itu.”.

Peraturan Penjara

(b) Peraturan 131 hingga 137 Peraturan Penjara telah memperuntukkan—

“ 131. Hukuman sebat

(1) Apabila mana-mana hukuman sebat dijatuhkan ke atas seseorang banduan di bawah Peraturan-Peraturan ini, dia tidak boleh dikenakan lebih daripada satu hukuman berkenaan dengan perbuatan atau perbuatan-perbuatan, atau peninggalan atau peninggalan-peninggalan yang kerananya dia dihukum.

(2) Sesuatu hukuman sebat tidak boleh dikenakan kepada banduan perempuan atau banduan lelaki yang berumur lebih daripada 50 tahun.

(3) Sesuatu hukuman sebat yang lebih daripada sepuluh kali sebat dengan rotan ringan tidak boleh dijatuhkan atau dikenakan ke atas seseorang banduan muda dan bilangan maksimum sebatan yang boleh diaward kepada banduan muda oleh Pegawai yang Menjaga ialah enam.

(4) Hukuman sebat dengan rotan hendaklah dikenakan pada punggung pesalah itu.

(5) Bagi maksud hukuman di bawah peraturan ini, rotan yang digunakan—

(a) dalam hal seseorang dewasa, tidak boleh lebih daripada 1.25 sentimeter garis pusatnya; dan

(b) dalam hal banduan muda, ialah rotan yang ringan.

132. Menjalankan hukuman

(1) Apa-apa hukuman yang sah di sisi undang-undang yang dikenakan ke atas mana-mana banduan boleh dijalankan dalam mana-mana penjara atau sebahagiannya dalam suatu penjara dan sebahagiannya lagi dalam suatu penjara yang lain.

(2) hukuman sebat tidak boleh dikenakan dengan beransur-ansur

133. Kaedah-kaedah bagi mengenakan hukuman sebat

(1) Pada masa menjalankan tiap-tiap hukuman sebat Pegawai yang menjaga dan Pegawai Perubatan hendaklah hadir dan Pegawai Perubatan hendaklah memberikan arahan-arahan yang difikirkannya perlu bagi mencegah kemudaratan kepada kesihatan dan Pegawai yang Menjaga atau mana-mana pegawai lain yang dilantik bagi maksud itu hendaklah menjalankan arahan-arahan sedemikian itu.

(2) Hukuman sebat tidak boleh, kecuali dengan perintah khas dalam hal kecemasan, dikenakan dalam masa dua puluh empat jam dari hukuman itu diawardkan.

134. Peremitan hukuman sebat

(1) Pada bila-bila masa setelah hukuman sebat dikenakan Pegawai Perubatan, jika difikirkannya perlu bagi mencegah kemudaratan kepada kesihatan banduan itu, boleh mengesyorkan supaya tiada apa-apa hukuman boleh dikenakan lagi, dan dengan yang demikian Pegawai yang menjaga hendaklah meremitkan hukuman yang selebihnya itu.”.

Sebat-IV

PELAKSANAAN HUKUMAN SEBAT DALAM KES JENAYAH SYARIAH: MASALAH DAN PENYELESAIAN
OLEH
TUAN HAJI MAHAMAD NASER BIN DISA

PENDAHULUAN

1. Mahkamah Syariah di Negeri-Negeri telah ditubuhkan di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam di Negeri-Negeri , selaras dengan Butiran 1 Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan. Penubuhannya juga disertai dengan bidang kuasa eksklusifnya yang tersendiri, yang melibatkan tuntutan ke atas kes-kes mal dan kes-ke jenayah setakat yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam melaksanakan bidang kuasa jenayahnya pula, mahkamah Syariah pada peringkat awal, tidak diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman sebat terhadap mana-mana orang yang telah disabitkan atas sesuatu kesalahan jenayah Syariah. Ini adalah kerana berdasarkan kepada Muslim Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1965 [No. 23 of 1965 ], mahkamah Syariah pada masa itu, di bawah bidang kuasa jenayahnya, hanya mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes-kes jenayah Syariah yang melibatkan kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak melebihi enam bulan dan denda tidak melebihi seribu ringgit atau kedua-duanya.

2. Walau bagaimanapun, pada tahun 1986, suatu pindaan telah dibuat melalui Akta A612, yang memberi kuasa kepada mahkamah Syariah untuk mendengar dan menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan jenayah Syariah yang boleh dihukum dengan penjara tidak melebihi tiga tahun dan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman sebat tidak melebihi enam kali sebatan atau kedua-duanya. Terkini, Akta tersebut telah dikenali sebagai Akta Mahkamah-Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965 [Akta 355] dan bidang kuasa yang melibatkan kesalahan-kesalahan yang dikenakan hukuman tersebut dikekalkan.

3. Dengan bidang kuasa yang diberikan tersebut, hukuman sebat telah menjadi salah satu daripada hukuman terhadap beberapa kesalahan yang telah diperuntukkan di bawah enakmen/ordinan/akta kesalahan jenayah Syariah di Negeri-Negeri dan Wilayah-Wilayah Persekutuan.

PELAKSANAAN HUKUMAN SEBAT DI MALAYSIA

4. Di Malaysia, hukuman sebat yang dikenakan sebagai suatu hukuman bagi kesalahan jenayah wujud dalam tiga kategori seperti yang berikut:

(a) hukuman sebat bagi kesalahan jenayah yang dijatuhkan oleh mahkamah sivil seperti kesalahan merogol di bawah seksyen 376 Kanun Keseksaan [Akta 574], kesalahan mengedar dadah di bawah seksyen 39A Akta Dadah Berbahaya 1952 [Akta 234] dan kesalahan memiliki senjata api secara haram di bawah seksyen 8 Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971 [Akta 37].

(b) hukuman yang diawardkan oleh Pegawai yang Menjaga di bawah Peraturan-Peraturan Penjara 2000 [P.U. (A) 325/2000] (Peraturan Penjara) kerana kesalahan yang dilakukan oleh seorang banduan di dalam penjara seperti melarikan diri atau cuba melarikan diri di bawah subperaturan 123(b) Peraturan Penjara; dan

(c) hukuman bagi kesalahan jenayah yang dijatuhkan oleh mahkamah Syariah iaitu di bawah enakmen/ordinan/akta kesalahan jenayah Syariah Negeri-Negeri/Wilayah-Wilayah Persekutuan seperti kesalahan muncikari di bawah seksyen 24, kesalahan persetubuhan luar nikah di bawah seksyen 25, kesalahan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii di bawah seksyen 28 dan beberapa kesalahan lain yang terkandung dalam Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 [Enakmen 9 /1995].

5. Pelaksanaan setiap hukuman sebat yang dijatuhkan bagi setiap kategori tersebut hanya diberi kuasa kepada pihak penjara. Selain itu, terdapat prosedur khusus yang telah diperuntukkan oleh undang-undang dalam melaksanakan hukuman sebat yang telah dijatuhkan atau diawardkan bagi setiap kategori tersebut. Prosedur-prosedur tersebut terkandung dalam undang-undang berikut:

(a) Kanun Acara Jenayah [Akta 593] (KAJ);
(b) Peraturan Penjara;
(c) enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah di bawah model undang-undang seragam yang telah diluluskan oleh Majlis Raja-Raja dan telah dikuatkuasakan di kebanyakan Negeri dan Wilayah Persekutuan. (Bagi tujuan penyediaan kertas kerja ini, rujukan akan dibuat kepada Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 3/2003] (Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Selangor).

6. Berdasarkan peruntukan-peruntukan yang dinyatakan di atas, pelaksanaan hukuman sebat oleh pihak penjara hendaklah mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan mengikut mahkamah yang menjatuhkan hukuman sebat tersebut. Dengan kata lain, sekiranya sesuatu hukuman sebat itu dijatuhkan oleh mahkamah sivil bagi kesalahan jenayah yang berada di bawah bidang kuasa mahkamah sivil, maka KAJ akan dirujuk bagi melaksanakan hukuman sebat tersebut. Manakala sekiranya hukuman sebat itu diawardkan bagi kesalahan yang dilakukan oleh banduan ketika berada di bawah penjagaan penjara, maka prosedur bagi pelaksanaan hukuman sebat yang terpakai adalah sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Penjara. Begitu juga bagi kesalahan jenayah Syariah yang dijatuhkan hukuman sebat oleh mahkamah Syariah. Prosedur yang terpakai bagi melaksanakan hukuman tersebut adalah sebagaimana yang terkandung dalam enakmen/ordinan/akta tatacara jenayah Syariah di Negeri-Negeri/ Wilayah-Wilayah Persekutuan


sambungan

Isnin, 7 September 2009

Sebat-III

Ekoran dari isu hukuman sebat terhadap bekas model Kartika Sari dewi Sukarno, wajar diperjelaskan bahawa –


1. Kartika bukan lah orang pertama disebat atas kesalahan minum arak. Di Kelantan seramai 6 orang lelaki telah pernah disebat. Tahun 1997; 4 orang, tahun 2001; seorang dan 2003; seorang.


2. Kartika juga bukan wanita pertama dijatuhi hukuman sebatan. Hukuman sebatan Syariah terhadap seorang pesalah wanita pernah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Johor pada tahun 2000. Namun pesalah berkenaan telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dan hukuman sebatan telah diketepikan.


3. YA Hakim Dato' Abdul Rahman yang menjatuhkan hukuman sebat ke atas Kartika juga telah pernah menjatuhkan hukuman yang sama beberapa tahun lalu ke atas 2 orang adik beradik yang melakukan kesalahan minum arak . Mereka juga memfailkan rayuan dan rayuan mereka belum didengar.


4. Tohmahan kononnya Kartika dijadikan target untuk disebat adalah fitnah besar terhadap institusi agama, kerana bukan hanya Kartika seorang yang ditangkap dan dijatuhi hukuman sedemikian.Pada masa kejadian, selain dari Kartika, juga telah ditangkap 2 orang lain.- seorang lelaki dan seorang wanita. Keduanya juga dijatuhi hukuman yang sama denda 5000 dan 6 sebatan, namun mereka telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Pahang. Justeru, bagi memastikan keadilan dan Kartika tidak dihukum lebih berat dari dua orang lagi yang merayu itu, kesnya telah diputuskan oleh Ketua Hakim Syarie Pahang untuk disemak semula.


5. Hukuman keatas Kartika belum dibatalkan, hanya digantung berikutan keputuasan Ketua Hakim Syarie Pahang, YAA Dato' Abdul Hamid hendak membuat semakan terhadap hukuman ke atas Kartika.6. Jabatan Penjara pula sudah pun mempunyai seramai 171 orang tukang sebat terlatih termasuk 2 orang tukan sebat wanita. Kesemua mereka terlatih dalam menyebat secara sivil, Syariah dan Kanak-kanak.


7. Seorang penyebat wanita telah membuat demo sebatan Syariah dengan penuh bergaya di hadapan Hakim Rayuan JKSM YA Dato' Asri. YA kemudian mengesahkan dan berpuas hati dengan cara sebatan tersebut.8. Prosedur sebatan Syariah adalah termaktub dalam sek.125 Tatacara Jenayah Syariah Pahang. Di Negeri lain pun ada tatacara yang sama. Gambarannya, apabila melakukan sebatan, hanya tangan yang terangkat tanpa menampakkan ketiak. Tidak seperti sebatan sivil yang memang bersifat cruel dan menyiksa pesalah, sebatan Syariah bersifat mendidik. Justeru adalah tidak wajar sebatan Syariah disamakan dengan sebatan sivil.9. Kartika sendiri telah insaf dan bertaubat atas perbuatannya dan menuntut supaya beliau dekenakan hukuman berkenaan. Inilah bukti keberkesanan hukuman sedemikian di zaman ini. Keputusan sama ada Hukuman sebat ke atas Kartika akan dilaksanakan atau sebaliknya terserah kepada Jawatankuasa Rayuan Syariah Pahang yang akan bersidang bagi menyemak hukuman YA Hakim Mahkamah Tinggi Phang itu tidak lama lagi.


10. JAG dan SIS melalui memaorandum kepada PM telah mendesak Kerajaan Persekutuan untuk MEMANSUHKAN UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH YANG SEDANG berkuatkuasa di negeri-negeri. Tindakan yang sama juga pernah dilakukan melalui memeorandum yang di kemukakan kepada Kerajaan pada tahun 2005 dan ditandatangani oleh 300 individu dan NGO termasuk Menteri2 Kabinet beragama Islam yang sedang berkhidmat.


11. TINDAKAN JAG, SIS DAN KONCO-KONCO MEREKA INI ADALAH TINDAKAN BIADAP MENCEROBOH BIDANGKUASA JENAYAH SYARIAH NEGERI-NEGERI YANG TELAH KITA WARISI SEJAK ZAMAN SILAM DALAM KANUN UNDANG-UNDANG NEGERI-NEGERI MELAYU. (Sila rujuk sinchew.com untuk memorandum penuh mereka bertajuk "Justice For Kartika"


Salam Ramadhan alMubarak dan selamat menyambut hari nuzul al Quran – semoga kita dikurniakan ketaqwaan.Sumber :Emel Syariahgroup.com