Rabu, 23 Mac 2011

Perjalanan Daurah-Akhir

 
Salam,


4.19  HARI RABU 8 SAFAR 1432 (bersamaan 12 JANUARI 2011)


1. 7.30 pagi bertolak dari asrama ke dewan syarahan utama tingkat 3 bangunan Ma’ahad al-‘Aali lil Qadaa, untuk mengikuti kuliyah.

2. Jam 8.00  hingga 9.30 pagi, 
Kuliyah bertajuk: PRINSIP UNDANG-UNDANG.
Disampaikan oleh Fadhilah Dr. Yusof bin Abdullah Al-Khudairy,
(Timbalan Dekan Ma’ahad (Kualiti dan Pembangunan Kurikulum).

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a)  Kanun ada Kanun Am dan ada Kanun Khas. Tiap-tiap Kanun Am dan Kanun Khas ada undang-undang cabang.

b) Kanun Am dan Kanun Khas termasuk undang-undang cabang dijadikan undang berdasarkan kepada keperluan dan situasi.

c)  Punca   Kanun  Am  dan Kanun Khas termasuk undang-undang cabang dijadikan undang-undang berdasarkan situasi adalah atas asas-asas berikut :-

(1)  maslahah
(2)  istihsan
(3)  menjauhkan dari keburukan(daf al-mafasid)
(4)  urf.3. Jam 9.30 hingga 10.00 pagi- rehat dan minum.

Dewan untuk minum/kudapan.Menu pilihan utama Mi Jepun(Meggi)4. Jam 10.00  hingga 11.30 pagi, 

LAWATAN KE:-

Mahkamah ‘Aammah (Mahkamah Rendah) Riyadh. 
   (Al-Qadhi mahkamah Am)


5. Jam 12.15 petang bertolak balik ke penginapan.


6.  Jam 7.30  hingga 11.00 malam,   
Bertempat di Buruj Jaamiah (Menara Universiti),
Diadakan Majlis jamuan Makan Malam
Antara Rektor Universiti Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah, Riyadh, Arab Saudi, dengan Peserta Kursus Hakim-Hakim Syarie Malaysia di Ma’ahad al-‘Aali lil Qadaa’,
Turut hadir TYT Duta Besar Malaysia ke Mamlakah Arabiah Saudiah,
Dan Pegawai-pegawai Tinggi Universiti serta pensyarah kursus.


       Nasi mandi/kambing Golek...fuhh
     Wajah ceria terima wang saku 2k SR

  Mudir al-Jamiah sedang ditemuramah oleh TV KSA

4.20 HARI KHAMIS 9 SAFAR 1432(bersamaan 13 JANUARI 2011)


1.  Hari Khamis adalah hari minggu – tiada kuliyah

2. Peserta dibenar ke Pasar Batha dengan kenderaan yang telah disediakan.

 3. Jam 1.30  hingga 4.30 petang – membeli belah.


4.21 HARI JUMAAT 10 SAFAR 1432 (bersamaan 14 JANUARI 2011)


1. Tiada kuliah hari ini.

2. Kira-kira jam 1.30 hingga 3.00 petang, beberapa orang dari peserta menghadiri makan tengahari dan perbincangan antara pihak Universiti Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyah, Riyadh dengan pengurusan Universiti Malaysia, Perlis (UNIMAP) yang turut dihadiri oleh Naib Canselor (UNIMAP) dan TYT Duta Besar Malaysia di Arab Saudi. Perbincangan ini membuka banyak ruang kerjasama antara Universiti Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyah, Riyadh dengan pihak berkuasa di Malaysia.

3.  Petang dan malam mengulangkaji catatan-catatan kuliyah.4.22 HARI SABTU 11 SAFAR 1432 (bersamaan 15 JANUARI 2011)

1. 7.30 pagi bertolak dari asrama ke dewan syarahan utama tingkat 3 bangunan Ma’ahad al-‘Aali lil Qadaa, untuk mengikuti kuliyah.

2. Jam 8.00  hingga 9.30 pagi, 
Kuliyah bertajuk: AL-TAHKIM
Disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad bin Jibr Alfi,
(Professor Qism Al-Fiqh Al-Muqaaran di Ma’ahad). 

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a)  Syarat kepada pihak-pihak dalam tahkim ialah berkeahlian melakukan tahkim.

b)  Syarat kepada pihak yang dilantik sebagai tahkim pula ialah dianya mempunyai keahlian seperti seorang Hakim.

c) Dalam kes seseorang yang dibunuh, warisnya boleh menuntut ke atas pembunuh supaya :-

     (1)  pembunuh dibunuh balas; atau
     (2)  menuntut diah; atau
     (3)  mengampuni pembunuh berkenaan itu.3. Jam 9.30 hingga 10.00 pagi- rehat dan minum.


4. Jam 10.00  hingga 12.00 pagi, 
LAWATAN KE:-

Pejabat Samaahah Mufti
-      Ucapan oleh Samaahah Mufti sendiri
-      Soal jawab dari para peserta 

Penulis bertanya 2 soalan mengenai perbezaan pendangan salaf dan Khalaf mengenai sifat Allah dan adakah al.Asyaerah/al-Maturidiyah masih dalam kelompok ahli al-Sunnah wal Jamaah?

5. Jam 12.40 tengahari hingga 1.30 petang
     LAWATAN KE :-

Majlis al-A’ala lil Qada
- Ucapan aluan oleh Ma’aali Raais Majlis al-A’ala lil Qada
- Soal jawab dan sebahagian jawaban oleh Setiausaha Majlis.


6. Jam 1.40 petang tengahari bertolak balik ke penginapan. Makan tengahari dan rehat


7.  Jam 6.20  hingga 7.20 petang (antara solat fardu Maghrib – ‘Isya), 
Bertempat di bangunan Naadi al-Tullab (Persatuan Mahasiswa).
Kuliyah bertajuk: PERANAN HAKIM DALAM MENJAMIN KESUCIAN AQIDAH (sambungan)
Disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad bin Yusof al-Daryuwish,
(Timbalan Rektor (Hal Ehwal Kolej Antarabangsa) Universiti Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyah dan Prof Bahagian Fiqh Perbandingan di Ma’ahad al-‘Aali lil Qadaa).

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a)  Apakah yang dimaksudkan dengan ‘’aqidah yang benar?

b) Antara sifat orang beriman :-

(1) tidak mengkafirkan sesama Islam.
(2) taatkan pemerintah.
(3) sucikan hati kepada sohabat Rasulullah.
(4) kasihkan ahlil bait (kerabat Rasulullah yang soleh sahaja).
(5) kasihkan pesuruh-pesuruh Allah.
(6) meraikan hak orang-orang bukan Islam.

c)  Sebenar-benar zalim ialah mensyirikkan Allah.

d) Kehakiman adalah merupakan fardu kifayah. Kehakiman juga adalah bidang tugas yang mulia.


5. Lepas kuliah Prof. Dr. Ahmad bin Yusof al-Daryuwish,terus solat ‘Isya, dan kemudian  makan malam.

6.  Kira-kira jam 8.30 malam terus  balik ke penginapan.4.23 HARI AHAD 12 SAFAR 1432 (bersamaan 16 JANUARI 2011)


1. 7.30 pagi bertolak dari asrama ke dewan syarahan utama tingkat 3 bangunan Ma’ahad al-‘Aali lil Qadaa, untuk mengikuti kuliyah.

2. Jam 8.00  hingga 9.30 pagi, 
Kuliyah bertajuk: ALASAN  PENGHAKIMAN
Disampaikan oleh Al-Sheikh Ibrahim bin Abdul Aziz al-Mubrad,
(Hakim Mahkamah Am  Riyadh).

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a) Alasan Penghakiman ialah huraian bagai mana sesuatu hukuman itu diputuskan oleh seseorang Hakim. Ianya merupakan terjemahan kepada ijtihad Hakim berkenaan.

b) Di dalam al-Quran terdapat ayat yang berbentuk; menghuraikan alasan hukum terlebih dahulu kemudian dituruti dengan hukum, dan terdapat juga ayat yang disebut hukum terlebih dahulu kemudian diikuti dengan alasan hukum. 

c) Tidak sah sesuatu hukuman itu jika tidak mempunyai Alasan Penghakiman. Alasan Penghakiman mempunyai dua bahagian; yang pertama ialah alasan mengikut Hukum Syarak, dan yang kedua alasan mengikut hal keadaan atau fakta dan keterangan yang berlaku dalam kes itu.

d)  Alasan Penghakiman bagi sesuatu kes menjadi wajib diadakan oleh kerana jika sesuatu kes itu tidak disertai Alasan Penghakiman maka penghakiman itu menjadi menurut nafsu Hakim yang memutuskannya.

e)  Walau bagai mana pun Alasan Penghakiman itu berubah mengikut jenis keterangan yang dipakai atau mengikut masa atau keadaan.

f)  Alasan Penghakiman sangat berguna; iaitu kepada pihak-pihak yang bertikai dan juga kepada Hakim bagi mengelakkan dirinya dari tohmahan.


3. Jam 9.30 hingga 10.00 pagi- rehat dan minum.


4. Jam 10.00  hingga 11.30 pagi, 
Kuliyah bertajuk: FIQH SEMASA
Disampaikan oleh Fadhilah Dr. Abdul Rahman bin Abdullah Al-Sanad,
(Pengarah Jabatan Pengajian Jarak Jauh di Universiti Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyah).

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a)  Memperihalkan bahawa Malaysia adalah yang terkedepan dalam melaksana dan mempromosikan sistem perbankan Islam.

b)  Sistem perbankan konvensional secara teorinya mengamalkan sistem seperti berikut:-

(1) Bank menawarkan kepada pemilik harta(wang) untuk menyimpan ke dalamnya dengan menawarkan faedah atas kadar tertentu. 

(2)  Bank menawarkan pinjaman kepada sesiapa yang mahu meminjam dengan kadar bayaran balik lebih tinggi dari harga pinjaman dan kadar faedah yang akan diberi kepada pemilik harta.

(3)  Bank dapat faedah dari transaksi sedemikian itu.


c) Sistem perbankan Islam tidak seperti amalan bank konvensional. Bank Islam menggalakkan pelaburan.

d)  Penggunaan kad kredit dengan jenis amalannya, bolehlah disimpulkan seperti berikut :-

(1)  Penggunaan Kad Kredit bagi menunaikan wang tunai. Dalam hal sedemikian, bank yang membiayai kad kredit boleh mengambil kos perkhidmatan sahaja, lain-lain faedah kewangan tidak dibolehkan.

(2)  Membeli emas, perak dan mata wang dengan menggunakan kad kredit adalah tidak dibolehkan.

(3)  Bayaran perkhidmatan atas kad kredit dibolehkan dengan syarat tidak disyaratkan pengenaan faedah bila mana terlewat membayarnya.
5. Kira-kira jam 11.30 pagi bertolak balik ke penginapan.


6.  Jam 4.00 petang hingga 9.00 malam, 
LAWATAN KE:-

-      Muzium Negara


7. Kira-kira jam 9.00 malam  bertolak balik ke penginapan.4.24 HARI ISNIN 13 SAFAR 1432 (bersamaan 17 JANUARI 2011)


1. 7.30 pagi bertolak dari asrama ke dewan syarahan utama tingkat 3 bangunan Ma’ahad al-‘Aali lil Qadaa, untuk mengikuti kuliyah.

2. Jam 8.00  hingga 9.30 pagi, 
Kuliyah bertajuk: UNDANG-UNDANG TATACARA JENAYAH
Disampaikan oleh Dr. Fahd Al-Sulaiman,
(Hakim di Kementerian Keadilan).

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a) Alasan Penghakiman ialah huraian bagai mana sesuatu hukuman itu diputuskan oleh seseorang Hakim. Ianya merupakan terjemahan kepada ijtihad Hakim berkenaan.

b) Di dalam al-Quran terdapat ayat yang berbentuk; menghuraikan alasan hukum terlebih dahulu kemudian dituruti dengan hukum, dan terdapat juga ayat yang disebut hukum terlebih dahulu kemudian diikuti dengan alasan hukum. 


3. Jam 9.30 hingga 10.00 pagi- rehat dan minum.

4. Jam 9.45 hingga 10.15 pagi, rakaman untuk tv Al-Akhbar.

5. Jam 10.15  hingga 11.30 pagi, 
PRINSIP UNDANG-UNDANG.
Disampaikan oleh Fadhilah Dr. Yusof bin Abdullah Al-Khudairy,
(Timbalan Dekan Ma’ahad (Kualiti dan Pembangunan).

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a)  Memperihalkan bahawa Malaysia adalah yang terkedepan dalam melaksana dan mempromosikan sistem perbankan Islam.

6. Kira-kira jam 11.30 pagi bertolak balik ke penginapan.


7.  Jam 6.15  hingga 7.20 petang (antara solat fardu Maghrib – ‘Isya), 
Bertempat di bangunan Naadi al-Tullab (Persatuan Mahasiswa).
Kuliyah bertajuk: TAUHID
Disampaikan oleh Prof. Dr. Yusof al-Saiid,
Pensyarah di Fakulti Usuluddin, Universiti Imam Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyah.

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a)   Apakah yang dimaksudkan Tauhid Rububiyyah.
b)   Apakah yang dimaksudkan dengan Tauhid Uluhiyyah.
c)   Apakah yang dimaksudkan dengan Tauhid Mursil.
d)   Orang musyrik melakukan syirik kepada Rububiyyah tidak kepada Uluhiyyah


8. Kira-kira jam 8.30 malam  bertolak balik ke penginapan.4.25 HARI SELASA 14 SAFAR 1432 (bersamaan 18 JANUARI 2011)


1. 7.30 pagi bertolak dari asrama ke dewan syarahan utama tingkat 3 bangunan Ma’ahad al-‘Aali lil Qadaa, untuk mengikuti kuliyah.

2. Jam 8.00  hingga 9.30 pagi, 
Kuliyah bertajuk: AL-QADAA’ AL-IDARY (MAHKAMAH PENTADBIRAN)
Disampaikan oleh Dr. Faisal bin Ramyan al-Ramyan,
(Ahli Jawatankuasa Kurikulum Bidang Siasah Sya’iyyah).

Antara kandungan kuliyah yang disampaikannya pada hari ini ialah:-

a)   Menjelaskan  beberapa tuntutan lain lagi yang boleh dibawa ke Dewan al-Mazoolim.
b)   Dewan al-Mazoolim mempunyai kuasa pelaksanaan.
c)   Pelaksana kepada hukuman pancung duduk di bawah Dewan al-Mazoolim


3. Jam 9.30 hingga 10.00 pagi- rehat dan minum.

4. Jam 10.00  hingga 11.30 pagi, 

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL

Majlis disempurnakan oleh kepada Timbalan Dekan Ma’ahad al-‘Aali lil Qadaa’ , Dr. Abdul Aziz bin Abdul Rahman al Mahmoud.

1.   11.30 pagi bertolak balik ke penginapan, solat Zuhur dan buat persiapan untuk ke LTA Malik Khalid, Riyadh, untuk ke Medinah melalui pesawat Saudi Arabian Airlines (SV1442) jam 4.30 petang.


3.   Jam 4.30 petang bertolak ke Medinah melalui SV1442.

4.   Jam 6.20 petang tiba di Lapangan terbang Medinah.

5.   Kira-kira jam 7.40 malam check-in di Hilton Hotel Medinah.

Hilton Madinah

1.   Jam 10.00 pagi dari penginapan (Hilton Hotel Medinah) dengan bas  bertolak ke Percetakan al-Quran Malik Fahd. Mendengar taklimat, solat Zuhur di sana dan di akhiri dengan hadiah naskhah al-Quran. Dalam perjalanan balik singgah di Syuhadaa Uhud. Kemudian terus ke hotel.

2.   Kira-kira jam 4.30 petang bertolak untuk solat Maghrib di Masjid Qubaa.


3.    Selepas menunaikan solat Maghrib pulang untuk solat fardu Isyak’ di Masjid Nabawi.
2.   Jam 3.30 petang menaiki bas terus ke Mekah. Singgah di Masjid Bir Ali (miqat)untuk  berniat ihram umrah.

3.   Kira-kira jam 10.45 malam check-in di Daar al-Iman Royale Hotel, Mekah. Tiada upacara rasmi di Mekah. Masing-masing diberi kebebasan untuk beribadat.


 


4.28 HARI JUMAAT 17 SAFAR 1432 (bersamaan 21 JANUARI 2011)

Acara bebas1.   Pagi- acara bebas, mengemas beg

2.   Jam 3.40 petang menaiki bas menuju LTAB Malik Abdul Aziz, Jeddah, untuk pulan ke tanah air, diiringi oleh Dr. Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Mahmood dan tiga lagi pegawai Universiti al-Imam.

3.   Setelah selesai check-in barang-barang yang boleh dibawa balik, kira-kira jam 9.30 malam berehat di bilik VIP. Kira-kira jam 10.50 malam menaiki pesawat Saudi Arabian Airlines (SV832) menuju Kuala Lumpur.


4.29 HARI AHAD 23 JANUARI 2011  (bersamaan 18 SAFAR 1432 tarikh dan waktu Malaysia)

1.   Kira-kira jam 12.45 pagi tiba di KLIA. Selepas proses lugage, dapat penerbangan ke LTSM melalui pesawat MAS (MH1336) jam 2.50 petang.

    Alhamdulillah syukur kepada Allah dengan sepenuhnya atas nikmat ini,Terima Kasih pada Kerajaan Arab Saudi dan khususnya pada Al-Jamiah/al-Maahad al-Aali lil Qadha`.Semuanya pengalaman yang sangat indah dan berharga.Sesungguhnya kerinduan kepada suasana ilmu di Riyadh dan Kedua Tanah Haram sangat menggamit rasa,bilakah akan berpeluang kesana lagi?

    Khabarnya setiap seorang dihadiakan buku(11 buah tesis) pelajar MA dan Phd(kini dalam prose penghantaran melalui kapal )

     Mudahan bacth kedua daurah akan menyusul InsyaAllah.Terima kasih kerana sudi membaca n3  ini