Ahad, 3 Januari 2010

Hak-Hak Wanita Dalam EUKI

Siri 1.


MUQADDIMAH
Mahkamah-Mahkamah Syariah  ditubuhkan dengan fungsi utamanya ialah untuk menyelesaikan permasalahan(kes saman/permohonan) yang dikemukakan ke hadapannya oleh pihak-pihak yang bertikai. Sebagai sebuah institusi keadilan, perjalanan dan pengurusan sesuatu kes perlulah terikat dan patuh kepada peruntukan syarak,undang-undang dan kaedah-kaeadah tertentu secara tuntas.  Inilah bezanya institusi mahkamah dengan jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Sebagai Institusi yang menguruskan proses menegakkan keadilan bagi pihak DYMM Yang dipertuan Agong/Sultan/Raja).

   Dalam hal ini terdapat beberapa undang-undang yang seringkali dirujuk oleh Mahkamah dalam mempertimbangkan sesuatu tuntutan. Antara lain ialah
i-  Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam,
ii-  Akta/Enakmen Keluarga Islam
iii-  Akta/Enakmen Acara  Jenayah
iv-  Akta/Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah
v-  Akta/Enakmen Keterangan Syariah .

LATAR BELAKANG UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM

-  Merupakan undang-undang asas (substantive) yang menentukan soal munakahat (Nikah/Kahwin).
-  Mengandungi 10 bahagian dan 135 seksyen.
-  Tajuk-tajuk bahagian merangkumi soal-soal ;
-  Permulaan, Perkahwinan, Pendaftaran Perkahwinan, Penalti & Pelbagai peruntukan berhubung dengan akadnikah dan pendaftaran perkahwinan,
-  Pembubaran Perkahwinan, Nafkah Isteri, anak dan lain-lain,
-  Penjagaan (Hadanah),
 -Pelbagai(Kesahtarafan anak, perintah supaya hidup bersama semula, rayuan,perkahwinanyang tertakluk undang-undang negara Asing), Penalti
HAK-HAK WANITA (BAKAL ISTERI)
SEBELUM BERKAHWIN


   Diantara hak-hak bakal isteri yang telah termaktub dalam Undang-Undang Keluarga Islam           Pahang ( selepas ini disebut sebagai “EUUKIP 05”) adalah seperti berikut:-1.      Hak seseorang perempuan untuk  menyatakan persetujuannya terhadap perkahwinannya sendiri. Jika persetujuannya tidak diperolehi maka perkahwinan itu tidak boleh didaftarkan. (Seksyen 13)

2.       Hak seseorang perempuan menuntut gantirugi jika ia terlibat dengan kes putus tunang,    setelah bertunang yang mana pemutus pertunangan itu adakah disebabkan oleh pihak  lelaki. (Seksyen 15)

3.   Hak untuk tidak dipaksa berkahwin secara kekerasan oleh mana-mana pihak selain   yang diizinkan oleh hukum Syara’ (Seksyen 37).
                       4.   Hak berkahwin setelah mencapai umur 16 tahun atau di bawah umur 16 tahun dengan    kebenaran Mahkamah. (Seksyen 8).
                      5.   Hak mendapatkan wali Hakim sekiranya ketiadaan wali nasab atau wali nasab yang ada enggan mewalikan pernikahannya. (Seksyen. 13(b) & Seksyen. 18)


                     6.   Hak perlindungan dari penipuan pihak-pihak yang membuat akuan palsu ketika  muat     membuat permohonan  bernikah.
                              Contohnya:
                              jika seorang lelaki yang telah mempunyai  isteri membuat pengakuan bujang dihadapan Pejabat Agama Islam, maka pihak isteri bolehlah membuat pengaduan dan mendakwa bakal suaminya itu telah membuat pernyataan palsu bagi membolehkannya berkahwin. (seksyen 38)Tiada ulasan: