Isnin, 31 Ogos 2009

Sebat -ii

Sambungan..

Hayunan/sifat kekuatan sebatan/tatacara sebatan.

Abd Qadir Audah ketika menjelaskan tatacara/prosedur ini:-

Hayunan hendaklah sederhana tidak terlalu kuat hingga melukakan/atau terlalu ringan.(hingga tidak merasa kesakitan dari pukulan tersebut dan tidak mencapai maqasid hukuman itu(penulis)).Bagi merealisasikan perkara ini,perkara berikut hendaklah diambil kira:

1.Di syaratkan penyebat(al-Jallad)ababila selesai melakukan sebatan tidak menarik cemeti/rotan tersebut hingga meyebabkan terkena pula ketempat lain pada bahagian tubuh pesalah.

2.Di syaratkan tidak mengangkat tangan(al-Jallad) melebihi paras kepalanya hingga menampakan ketiaknya.kerana keadaan sedemikian boleh mendatangkan pukulan yang kuat hingga melukakan kulit(terkoyak).(Abd Qadir Audah:Al-Tasyri` Al-Jinaei Al-Islami,Jld 2,ms 449-450/Talkhis al-Habir-mengenai Hadis menerangkan kadar hayunan sebatan-Hadis Riwayat al-Baihaqi)

3.Sebatan hendaklah dilakukan berturut(tujuan)mendatangkan kesakitan kepada pesalah.Maqasid hukuman adalah sebagai pengajaran dan teladan.(lihat Nihayah al-Muhtaj 8/9)

4.Tukang sebat itu sendiri hendaklah lelaki yang adil dan matang serta profesional tentang kerjayanya/keadaan fizikalnya tidaklah terlaku kuat atau terlalu lembut dan lemah.(lihat al-Mawwaq:al-Taj wa al-Iklil 6/318/Dr Asyraf Mohd Hasyim JS ,ms 5).

5.Lelaki disebat secara duduk,wanita disebat secara duduk(Hanafi/Syafie dan Hanbali),dalam menyebat pesalah minum arak hendaklah jangan dibogelkan.dibelenggu dan diikat,berdasarkan is Riwayat Ibnu Mas`ud(Dr Wahbah Al-Zuhaili Fiqh Islami j vi,ms 54/Hadis ini Riwayat Al-Tabrani dan menurut al-Alhaitami dalam Majma` al-Zawaid-seorang perawinya bernama Juwaibar adalah dhaif).Maliki mensyaratkan samada lelaki atau wanita hendaklah disebat dalam keadaan duduk.

6.Pesalah hendaklah berpakaian(menutup aurat) ketika menjalankan hukuman( wanita) jika berpakain tebal hendaklah digantikan,namun beberapa pandangan ulamak pesalah lelaki boleh ditanggalkan pekaian(dibenarkan menutup aurat berat sahaja)-ini pandangan( Imam Malik/Hanafi).


Tempat Sebatan(bahagian -bahagian badan).

Kebanyakan ulamak menegaskan sebatan hendaklah tidak pada suatu tempat sahaja,dan hendaklah dipukul tempat-tempat lain pada bahagian badan yang dibenarkan.Kaedah sebegini wajib disisi Hanafi/Syafie dan sunat disisi Hanbali.Pukulan hendaklah ditujukan pada pelbagai tempai seperti bahu,lengan,peha dan betis dan dijauhi tempat-empat seperti kemaluan,muka,kepala,dada dan perut.Saidina Ali pernah berkata kepada tukang sebat:pukulah dia dan berikan setiap anggota haknya dan jauhi muka dan kemaluanya.(kata Al-Haitami riwayat ini Mauquf kepada Saidina Ali.)

Bagi Maliki,beliau berpendapat bahagian yang dipukul semasa menjalankan had hanyalah belakang dan bahu sahaja.Pandangan ini didasarkan dari apa yang diarahkan oleh Rasulullah dalam kes seorang sahabat menuduh(qazaf) isterinya curang,maka katanya:kemukakan bukti atau had atau belakangmu.

Imam Syafie berpendapat pukulan hendaklah ditujukan kepada semua bahagian selain muka,faraj,rususk dan semua anggota yang ditakuti mendatangkan kerosakan pada tubuh.Pandangan ini diasaskan dari kata-kata Saidina Ali seperti diatas,dan riwayat dari Saidina Omar bahawa beliau menemui seorang jariyah yang sedang dilakukan hukuman had keatasnya,lalu beliau berkata:pergilah kepadanya,dan pukullah dan jangan sampai mencederakan kulitnya.Inilah maksud perlaksanaan had bertujuan menegah bukan untuk membinasakanya.(Fiqh Islami:55).

Dari perbahasan diatas boleh disimpulkan secara umum:-

Ulamak sepakat-pukulan tidak dibenarkan dimuka,kemaluan atau mana-mana tempat yang boleh membawa maut(contoh:leher dan rusuk).

Jumhur Ulamak berpandangan sebatan tidak dibenarkan di kepala.Alasanya kepala adalah tempat sensitif dan dibimbangi sebatan akan mencacatkan syaraf hingga menyebabkan gangguan akal,mata dan telinga.Namun sebahagian ulamak Hanafi dan Syafie membenarkanya dengan kadar sebatan yang sedikit.(perlu diteliti secara klinikal jika sebatan dilakukan di kepala).Nihayah al-Muhtaj 8/17.

Tempat Hukuman.

Satu Hadis Riwayat Imam al-Tirmizi yang menyebut:..Janganlah kamu menjalankan hukuman hudud di masjid-masjid(Status:dhaif-diriwayatkan dari berbagai jalan-semua jalan ada perawi dhaif dalam sanadnya-Lihat Talkhis al-Habir/Majma` al-Zawaid jld vi/Subulus Salam jld iv).Berdasarkan dari hadis ini,kebanyakan ulamak(Jumhur) tidak mengharuskan hukuman dijalankan di masjid.Sungguhpun begitu boleh kita merenung kepada ayat Allah(an-nur:2)-maksudnya:..`dan hendaklah disaksikan hukuman yang dilaksanakan itu oleh sekelompok orang-orang yang beriman`.Soal tempat menjalankan hukuman sebenarnya tidak diperincikan dalam nas selain dari petunjuk dari hadis diatas dimana dilarang menjadikan masjid bagi tempat menjalankan hukuman.Ini bertujuan bagi menjaga kemuliaan masjid itu sendiri.

Perbahasan ulamak seperti berikut:(Fiqh Islami:56)

1.Ulamak Hanafi/Hanbali-dijalankan ditempat yang dipenuhi oleh orang ramai sebagaimana arahan Allah tersebut.

2.Syafie/Maliki pula:Di galakan kesaksian(dipertontonkan oleh orang ramai) sekurang-kurangnya oleh 4 orang.

Jelasnya perlaksanaan hudud hendaklah dijalankan bagi memberi pengajaran,maka maksud ini akan terhasil jika hukuman tersebut dipertontonkan kepada umum,Maka dari segi perbahasan hukumnya-had dikhalayak ramai adalah sunat disisi Hanafi/Syafie dan Maliki,dan wajib disisi Hanbali.

Cuma apakah dimaksudkan (`toifah`:sebahagian/sekelompok) Ada berbagai tafsiran(lihat pandangan Syafie/Maliki diatas-memadai disaksikan sekurang-kurangnya 4 orang),dikatakan sekelompok atau sebahagian orang ramai mungkin jumlahnya 3/5/6/7/10 orang?.Mengikut Al-Alusi-tiada had atau jumlah mereka yang hadir bagi menyaksikan perlaksanaan sebatan ini,yang penting ianya mencapai maksud hukuman itu sendiri sebagai iktibar dan pengajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama.(Dr Asyraf Md Hashim JS/10)sambung...


Tiada ulasan: